Šetříme vaše fixní náklady

O NÁS

Našim klientům nabízíme zaměřit se pouze na jejich podnikání, nejen tím, že jim ulehčíme od každodenní účetní, daňové a správní administrativy, ale nabízíme i poradenství v oblasti ekonomické, organizační a ICT.

SLUŽBY

UČETNICTVÍ

 • Vedení podvojného účetnictví
 • Sestavování řádných, mimořádných a konsolidovaných účetních závěrek
 • Sestavování měsíčních uzávěrek vč. rozvahy a výkazu zisku a ztráty za každý kalendářní měsíc v dohodnutém rozpadu účetní osnovy

EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ

 • Poradenství v oblasti manažerského účetnictví a controllingu
 • Sestavování měsíčních controllingových uzávěrek
 • Zajišťování měsíčního reportingu pro vedení společnosti a kontrolní orgány

ORGANIZAČNÍ PORADENSTVÍ

 • Zabezpečení obchodní a provozní administrativy v souvislosti s připravovanými nebo realizovanými developerskými projekty
 • Poradenství v oblasti závazkových vztahů
 • Poradenství v oblasti vnitřní organizace
 • Poradenství v oblasti nákupu a skladování, životního cyklu majetku a prodeje
 • Poradenství při přípravě společnosti/í na přechod pod fondovou strukturu
 • Zabezpečení provozní administrativy ve vztahu k mateřské společnosti (FKI) po přechodu pod fondovou strukturu

IT SLUŽBY

 • Správa domén
 • Správa a výroba webových prezentací
 • Správa IT sítí
 • Správa HW a SW
 • IT konzultace, support
 • Zprostředkování e-mailových a hostingových služeb

REFERENCE

KONTAKT